WordPress – Sivut / WordPress – Pages

Teen myös tarvittaessa WordPress - sivustoja ja autan tarvittaessa prosessin etenemisessä.

WordPress.org on koodialusta, mikä asennetaan palvelimelle. Sivun hallinta ja päivitys on paljon helpompaa kuin esimerkiksi staattisissa sivuissa. Opetan sivujen päivityksen asiakkaalle tarpeen tullen tai voimme myös tehdä päivitys - sopimuksen asiakkaan kanssa. Kaikki hallinta tapahtuu selaimen kautta, kun WordPress on asennettu valmiiksi palvelimelle.

Voit tutustua WordPress.org alustaan ja teemoihin osoitteessa:

http://www.wordpress.org

WordPress sivut tarvitsevat PHP ja SQL - tuen webhotellilta, tämä maksaa vuositasolla noin puolet enemmän kuin staattiset sivut.

 

I also create WordPress sites if needed and help with the process as needed.

WordPress.org is a code - platform that is installed on a server. Managing and updating a page is much easier than, for example, static pages. I will teach the customer how to update the pages if necessary or we can also make an update - agreement with the customer. All management of the site takes place via a browser, once WordPress is installed on the server.

You can check out the WordPress.org platform and themes at:

http://www.wordpress.org

WordPress pages need PHP and SQL support from a web host, this costs about twice as much per year compared to static pages.

Example wordpress site

Hinnasto / Price list:

Esimerkki: WordPress sivusto

 

Example: WordPress site

 

Hinta / Price: 400 - 2000 € (sis. Alv 24%) / (incl. VAT 24%)

Sisältää: Webhotellin ja Domainin tilauksen + WordPress.Org - sivuston asennus, suunnittelu ja toteutus.

Includes: Webhosting and Domain subscription + WordPress.Org - site installation, design and implementation.

Sivuston todellinen hinta voi olla enemmän tai vähemmän kuin yllä mainittu. Esimerkki hinta on suuntaa antava ja varsinainen kauppahinta neuvotellaan tapauskohtaisesti asiakkaan kanssa.

The actual price of the site may be more or less than mentioned above. The example price is indicative and the actual purchase price is negotiated on a case-by-case basis with the customer.