ICT – palvelut / ICT – Services

Valitettavasti tarjoan tuki - palveluja, mitkä vaativat fyysistä läsnäoloa, vain Pääkaupunkiseudulla.

Unfortunately, I offer support - services, that require a physical presence, only in the Helsinki Metropolitan Area.

 

Palvelut lehtinen:

 

Service flier:

 

Tilauksesta / To order:

+ Staattiset verkkosivut / Static Web - pages

+ WordPress - sivut / WordPress - pages

(Hinnat näet valitsemalla valikosta staattiset - tai WordPress - sivut)

(You can see the prices by selecting static or WordPress pages from the menu)

Paikan päällä / On the spot:

+ Järjestelmätuki / System support: Windows, Linux, Android

+ PC - huolto / PC - service

+ Tietokoneen käyttöönotto / Setting up your computer

+ Äly-televisioiden ja puhelinten käyttöönotto / Deployment of smart - TVs and phones

+ Kotiverkkojen ongelmanratkaisut / Home network troubleshooting

+ Tietoturva ratkaisut / Security solutions

+ Varmuuskopioinnin ratkaisut ja toteutus / Backup solutions and implementation

+ Tiedostotyyppien - tuki / File types - support

+ Musiikkiteknologian- ja kotistudion - ongelmien ratkaisut / Solutions to music technology and home studio problems

 

> IT, ICT, ATK, PC - Tuen hinnasto / > IT, ICT, ATK, PC - Support price list:


Tuntiveloitus: 40 € / tunti (sis. Alv 24%) tai sopimuksen mukaan + 12 € (sis. Alv 24%) matkakustannukset pääkaupunkiseudulla.
Minimi hinta / käynti: 1 tunti.

(Usein tunti on riittävä aika työn haastavuudesta riippuen)

(Jos ongelma ei ratkea käynnillä, ei asiakas ole velvollinen maksamaan)

 

Esimerkki: Älytelkkarin asennus + verkkoasetukset + matkaksutannukset:

1 tuntia kohteessa: 52 € (sis. Alv 24%)
2 tuntia kohteessa: 92 € (sis. Alv 24%)

Tuntien määrä määräytyy pitkälle siitä, onko reititin jolla saadaan nettiyhteys telkkariin valmis tehdas-asetuksilla ja kauan esimerkiksi telkkarin valmistelu ja päivitys kestää. Suosittelen että asiakas pitää huolen että laitteet on purettu pakkauksista ja tarvittavat johdot on toimitettu tuotteiden mukana. Jos nettiyhteys on jo aktiivinen, on telkkarin käyttöön otto nopeampaa. Kannattaa myös olla varma että jos reititin pitää asentaa, on tiloihin tilattu jo toimiva nettiyhteys. Jos herää kysymyksiä liittyen nettiin tai laitteisiin, voin konsultoida tarvittaessa.

 


Hourly rate of service: 40 € / hour (incl. VAT 24%) or according to the agreement + 12 € (incl. VAT 24%) travel costs in the Helsinki metropolitan area.
Minimum price / per visit: 1 hour.

(Often an hour is enough time depending on the complexity of the work)

(If the problem is not solved by a visit, the customer is not obliged to pay)

 

Example: Smart TV installation + network settings + travel costs:

1 hour in: 52 € (incl. VAT 24%)
2 hours in: 92 € (incl. VAT 24%)

The number of hours is largely determined by whether the router that provides the Internet connection to the telly is ready with factory settings and how long it takes, for example, to prepare and update the telly. I recommend that the customer will take care that the devices are unpacked and the necessary cables are supplied with the products. If the internet connection is already active, setting up the TV will be faster. You should also be sure that if a router needs to be installed, an existing internet connection to the premises has been ordered. If you have any questions regarding the internet or equipment, I can consult if necessary.

 

 

ICT - osaaminen / ICT - skills:

+ HTML / CSS / JavaScript (Staattiset sivut / Static pages)

+ JQuery

+ WordPress.Org (CMS)

+ Web - grafiikka / Web - graphics

+ Järjestelmä tuki / Support technician
(MS Windows / Server, Linux / Ubuntu Server, Android)

+ PC - laitteisto / PC - hardware

+ Digitaalinen media / Digital media

+ Musiikki teknologia / Music technology (DAW + MIDI)

Ammattitutkinnot:

+ Tieto- ja Tietoliikennetekniikan Ammattitutkinto (ICT - Asiantuntija) / Further Qualification in Information Technology (ICT - Specialist)

+ Audiovisuaalisen Viestinnän Ammattitutkinto (Verkkoviestintä) / Futher qualification in Audiovisual Communication (Network Communication)

+ Tekninen Suunnittelija (PT) / Technical Designer

Microsoftin sertifikaatiot / Microsoft sertificates:

+ 98-349:MTA: Windows Operating System Fundamentals

+ 98-368:MTA: Mobility and Device Fundamentals

+ 98-365:MTA: Windows Server Administration Fundamentals

+ 98-367:MTA: Security Fundamentals

+ 98-383:MTA: Introduction to Programming using HTML and CSS

+ 98-382:MTA: Introduction to Programming using JavaScript

Opiskelen / Work-in-progress:

- PHP / Python

- Tietoverkot + koti ja yritys- verkkojen suojaus / Information networks + Securing home and business - networks

- Powershell

- Pilvipalvelut / Cloud Services

 

Tällä hetkellä en valitettavasti tarjoa tukea Applen - laitteisiin.

Unfortunately, I do not currently offer support for Apple devices

 

Käyntikortit / Contact cards:

Contact Card
Contact Card

ICT-Support