ICT – palvelut / ICT – Services

Valitettavasti tarjoan tuki - palveluja, mitkä vaativat fyysistä läsnäoloa, vain Espoossa tai Helsingissä, ABC - vyöhykkeillä.

Unfortunately, I offer support - services, that require a physical presence, only in Espoo or Helsinki at ABC - zones.

Tilauksesta / To order:

+ Staattiset verkkosivut / Static Web - pages

+ WordPress - sivut / WordPress - pages

Paikan päällä / On the spot:

+ Järjestelmätuki / System support: Windows, Linux, Android

+ PC - huolto / PC - service

+ Tietokoneen käyttöönotto / Setting up your computer

+ Äly-televisioiden ja puhelinten käyttöönotto / Deployment of smart - TVs and phones

+ Kotiverkkojen ongelmanratkaisut / Home network troubleshooting

+ Tietoturva ratkaisut / Security solutions

+ Varmuuskopioinnin ratkaisut ja toteutus / Backup solutions and implementation

+ Tiedostotyyppien - tuki / File types - support

+ Musiikkiteknologian- ja kotistudion - ongelmien ratkaisut / Solutions to music technology and home studio problems

 

> IT, ICT, ATK, PC - Tuen hinnasto / > IT, ICT, ATK, PC - Support price list:Nämä sivut ovat nykyään vain henkilökohtaista promootiota varten, olen siirtänyt kaiken liiketoiminnan uusien sivujen alle, linkin näet tässä:
http://henkka.info/comamode

These pages are now for personal promotion only, I have moved all the business under these new pages, you can check the link here:
http://henkka.info/comamode

 

ICT - osaaminen / ICT - skills:

+ HTML / CSS / JavaScript (Staattiset sivut / Static pages)

+ JQuery

+ WordPress.Org (CMS)

+ Web - grafiikka / Web - graphics

+ Järjestelmä tuki / Support technician
(MS Windows / Server, Linux / Ubuntu Server, Android)

+ PC - laitteisto / PC - hardware

+ Digitaalinen media / Digital media

+ Musiikki teknologia / Music technology (DAW + MIDI)

Ammattitutkinnot:

+ Tieto- ja Tietoliikennetekniikan Ammattitutkinto (ICT - Asiantuntija) / Further Qualification in Information Technology (ICT - Specialist)

+ Audiovisuaalisen Viestinnän Ammattitutkinto (Verkkoviestintä) / Futher qualification in Audiovisual Communication (Network Communication)

+ Tekninen Suunnittelija (PT) / Technical Designer

Microsoftin sertifikaatiot / Microsoft sertificates:

+ 98-349:MTA: Windows Operating System Fundamentals

+ 98-368:MTA: Mobility and Device Fundamentals

+ 98-365:MTA: Windows Server Administration Fundamentals

+ 98-367:MTA: Security Fundamentals

+ 98-383:MTA: Introduction to Programming using HTML and CSS

+ 98-382:MTA: Introduction to Programming using JavaScript

Opiskelen / Work-in-progress:

- Tietoliikenne tekniikan insinööri / Telecommunications Engineer
- Tietoverkot + koti ja yritys- verkkojen suojaus / Information networks + Securing home and business - networks
- Pilvipalvelut / Cloud Services
- Virtuaalikoneet / Virtual Machines (Vmware)

Tällä hetkellä en valitettavasti tarjoa tukea Applen - laitteisiin.

Unfortunately, I do not currently offer support for Apple devices

 

ICT-Support